(2016/2017)
Design.s je medzinárodné bienále študentského designu. Vo vizuálnom štýle pre toto bienále sa snažím zachytiť študentskú hravosť a nerozvážnosť, odvahu a nezmyselnosť krokov, ktorými postupuje v jeho prácach. Nemá skoro žiadne obmedzenia a tak vytvára čo ho len napadne. Prípadné chyby nie sú vylúčené. // EN: Design.s is the international biennial of student design. In the visual style for this biennial, I try to capture the student's playfulness and unwariness, the courage and the absurdity of the steps he takes in his work. He has almost no limitations, so he creates what he thinks. Any errors are not excluded.

ke stažení česky

další práce