(2016/2017)
Interpretácia obrazov Reného Magritta vo forme krátkych gifov. Gify majú zachytávať atmosféru a melancholickosť jeho tvorby, prenesenej do digitálneho sveta oživeného pohybom. Využívam tak moderné prostriedky na zobrazenie niečoho, čo bolo raz namaľované, statické. Gify som taktiež uverejnila na internete, ktorý je dnes najlepším prostriedkom na zdielanie. "Obrazy" sú tak prenesené a rozširované v digitálnom svete. // EN: Interpretation of René Magritte's paintings in the form of short gifs. The gifs are designed to capture the atmosphere and melancholy of his work, brought to the digital space. I use modern tools to display something that was once painted, static. I also published the gifs on the Internet, which is the best tool for sharing nowadays. "Paintings" are transferred and shared in the digital world.

další práce