(2018/2019)
Jako volitelné téma klauzurní práce jsem zvolila tvorbu výukových pomůcek do typografie. Pomůcky jsou určené pro obor Grafický design na střední umělecké škole. Navrhla jsem 3 plakáty a sadu kartiček, které vyučujícímu pomáhají vizuálně doplňovat probírané učivo a podněcují větší aktivitu studentů. Po obsahové stránce jsem vycházela z maturitních otázek z předmětu Písmo.

ke stažení česky

další práce