(2018/2019)
Cílem této diplomové práce bylo vytvořit vizuální styl pro výročí 100 let skautingu v Kyjově. Teoretická část zkoumá původní skautskou symboliku, loga a vizuální styly světových i českých skautských organizací. Rozsáhlejší kapitola Skauting a média se zabývá rozborem grafického zpracování skautských časopisů, největší pozornost je zde věnována vývoji časopisu Skaut-Junák. Dále se zde zaměřuji na knihy se skautskou tématikou a další publikace. Pozornost je věnována i způsobu webové prezentace a dalším výstupům na celorepublikové, střediskové i oddílové úrovni. Poslední kapitola teoretické části hodnotí vizuální řešení významných výročí. Jsou zde porovnány grafické výstupy v souvislosti se stým výročím Československa, Finska, Estonska a Litvy. Na začátku praktické části si ujasňuji výstupy, které budu vytvářet a hledám odpovídající vizuální řešení. Dále zde popisuji svůj postup a odůvodňuji práci s ilustracemi, barvami, kompozicí a písmem.

další práce