(2015/2016)
Měsíční program (plakát) "Kam v Kyjově?" obsahuje souhrn všech akcí pořádaných v Kyjově a nejbližším okolí. Pro přehlednost jsem použila kalendářové rozvržení a nejvýznamnější akce zvýraznila bílým puntíkem. Plakáty by byly tištěny černou barvou + doplňkovou Pantone. Na každý měsíc by byla jiná doplňková barva.

ke stažení tisková kvalita

další práce