(2018/2019)
V rámci tohoto individuálního zadání jsem si vyzkoušela experimentální kaligrafii. Ke kresbě písmových znaků jsem použila “Cola pen” – kaligrafické pero vyrobené z nápojové plechovky. Celá práce je zdokumentovaná a odprezentovaná dvouminutovým videem.

další práce