(2015/2016)
(Typo)grafická úprava časopisu o designu.

další práce