(2019/2020)
Vizuálny štýl projektu Taste the Waste som v mojom koncepte smerovala hlavne k číslam, ktoré sú s danou problematikou spojené. Počet odpadu som sa snažila zviditeľniť interaktívnym webom, ktorý by už na prvý dojem udával ako rýchlo samotný odpad narastá. V kontraste s homepagom som podstránky samotných projektov nechávala jednoduché, aby diváka zaujalo riešenie daného autora. K webu vznikli aj rôzne propagačné materiály, ktoré sú sami o sebe recyklovateľné.

ke stažení česky
ke stažení tisková kvalita

další práce