(2020/2021)
Zadaním bolo vytvoriť PF pre firmu Centroprojekt, ktorá je zameraná výhradne na kúpaliská. Od toho sa odvíja aj návrh animovaného pfka, kde na začiatku symbolizuje grafika vodnú hladinu.

další práce