(2019/2020)
Pre Janáčkovu fontánu v Brne sme mali vytvoriť obraz, ktorý sa následne premieta na fontáne. Môj návrh obsahuje príbeh kde človek začína pádom a končí letom. Túto tému som dotvorila typografiou a vektorom. V miestach som sa rohodla použiť tvary, ktoré pri pohybe vytvárajú optickú ilúziu.

další práce