(2020/2021)
Séria Gifov, ktoré som vytvorila ako experiment v programe procreate. V tomto zadaní som sa hlavne učila ako pracovať s typografiou a jej možnosti pohybu.

další práce