(2020/2021)
Séria príspevkov vytvorená pre 519. Odrážala som sa hlavne zo skíc, ktoré stoja na začiatku každého projektu.

další práce