(2020/2021)
Locarno filmový festival je známy hlavne svojou cenou zlatého leoparda, ktorú udržuje vo svojom vizuále každý rok. V dizajne som sa inšpirovala starými plagátmi Locarna, ktorá sa ešte neriadila stanovenými pravidlami. Hlavnou myšlienkou plagátu je leopard, ktorému sa v očiach odráža náznak filmového play buttonu. Celé plagát je vytvorený ručne od ilustrácie po typografiu.

ke stažení tisková kvalita

další práce