(2019/2020)
Námětem mého waterprintu latinské rčení "Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris" - Pamatuj člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš. Chtěla jsem zobrazit proces od zrození, z mého pohledu. Celek tvoří vektory připomínající spíš škábance, kresbu, působí organicky a chaoticky, tak aby připomínal jaký je život.

ke stažení česky

další práce