(2020/2021)
Účelem tohoto úkolu, bylo zkusit si vytvořit vlastní font. Zvolila jsem si ručně psaný osobitý styl. Font jsem pojmenovala "Long & Greasy", protože je písmena jsou dlouhá a vypadají neupraveně.

další práce