(2020/2021)
Zadáním práce bylo vytvořit pf pro zlínskou firmu Centroprojekt, která je primárně zaměřená na koupaliště. Vytvořila jsem jednoduchou ilustraci, kde jsem spojila Vánoční prvky, postavy, kterýma jsem chtěla PF personalizovat, a prvky bazénu. Do pozadí jsem použila texturu, která má připomínat kachličky v na dně a bocích bazénu, také jsem se snažila podpořit myšlenku bazénu nafukovacím kruhem a balónem.

další práce