(2020/2021)
Menší úkol, vytvoření originálního parte. Vybrala jsem si typografa Adriana Frutigera. Využila jsem hlavního prvku kříže vytvořeného z jeho jména.

další práce