(2020/2021)
Tento redesign je určený pro střední školu, Obchodní akademie Tomáše Bati ve Zlíně. Oranžová barva má prezentovat Baťovu architekturu, kterou se chce střední škola prezentovat. A komplementární modrou barvu, která se váže na zaměření školy.

ke stažení tisková kvalita

další práce