(2018/2019)
Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvorenie nového vizuálneho štýlu pre folklórny súbor Karpaty. Keďže vidím výrazné nedostatky v prezentácií folklóru a folklórnych súborov na Slovensku, rozhodla som sa vymyslieť nové grafické riešenie a vytvoriť nový originálny a kreatívny vizuálny štýl spojený s dvadsiatym výročím vzniku súboru. Táto práca zahŕňa plagát pozývajúci na túto udalosť, limitovanú CD edíciu, časovú os súboru predstavenú pomocou microsite a doplnkové predmety ako napríklad pohľadnice, záložky, tričká, či tašky. Mojou snahou bolo novým a moderným spôsobom prilákať väčšiu pozornosť verejnosti k folklóru a k súboru samotnému.

další práce