(2016/2017)
Neoplasticizmus- Sloh založený na základných farbách a jednoduchých líniách tvoriacich mriežku. Autori sa pokúšali pozrieť až do úplného základu toho, čo videli. Zjednodušený pohľad na svet. Využitie Instagramu ako základ práce keďže instagram je taktiež založený na mriežke. Dosadenie obrazu do mriežky a náhľad na gify ktoré predstavujú základ každej farby.

další práce