(2016/2017)
Vizualizácia na tému čas. Plynutie času v podobe bubliniek. Každá veľkosť a farba bubliny má svoj význam. Použiteľné ako šetrič obrazovky na telefóne. Verzia NOC/DEŇ

další práce