(2017/2018)
Aplikácia pre Českú televíziu. Aplikácia vytvára pre použivateľa program "na mieru" na základe informácií prevzatých zo sociálnych sietí. Použivateľ má taktiež možnosť filtrovania obsahu, čím si môže vytvoriť vlastný program vysielania ktorý sa odvýja od jeho oblastí záujmu.

další práce