(2018/2019)
Zpracování fauvismu jakožto obrazu emocí, obraz jednotlivých lidských temperamentů.

další práce