(2019/2020)
Longread pro iRozhlas. Uživatel bude článek číst déle jak 15 minut, tento parametr měl velký vliv při tvorbě. Snažím se pracovat především s interaktivními prvky, abych upoutala čtenářovu pozornost, zároveň však nechci odvést pozornost od daného tématu.

další práce