(2017/2018)
Minimalistický web založený především na pohybu výrazných titulků. Seznamuje s básní Máj a jejím autorem, Karlem Hynkem Máchou. Web má tři části první obsahuje informace o básni, druhá je tvořena básní samotnou a třetí pojednává o životě autora a jeho tvorbě.

další práce