(2018/2019)
Produkt Lucie Kántorové. Ambientní svítidlo, které se skládá z 3D tiskových forem s nánosem plátů mořských řas. Řasy jsem nechala přirozeně uschnout a neovlivňovala jejich narušení povrchu. Praskliny propouští více světla a doplňují texturu. Digitální reprezentace světla seapills je založená na videu, obsahující stručné informace o produktu samotném a použitém materiálu. Formou loga se st al tvar světla. Ve videu vystupuje jako jeden z hlavních prvků kruh symbolizující Zemi.

další práce