(2011/2012)
Na základe jasne zadaných požiadaviek bolo mojím hlavným cieľom vytvoriť vizuálne zaujímavý objekt, ktorý bude zapadať do prostredia hlavnej budovy univerzity. Navrhla som jednoduchý tvar infopointu, ktorý vychádza ergonomicky z rozmerov štandardného reklamného pultu. Pre jednoduchý prístup k tabletom je vrchná plocha naklonená. Samotné iPady sú prichytené na magnetoch, cez ktoré je opatrené ich elektrické nabíjanie. Pre rýchlu orientáciu v priestore je na vrchnej časti umiestnený informačný text “info”. Vďaka nemu je zabezpečené vedenie el. kábla zhora, kde sa už v súčasnom stave nachádza bezpečnostná kamera. Pre dostatočné množstvo propagačných tlačovín sú po každej strane napevno umiestnené dve púzdra, kapsy. Výber farebnosti, materiálu sa odvíjal od vizuálu univerzity a interiéru vstupnej haly budovy. Mobilita je zabezpečená posúvnymi kolieskami na spodnej časti infopointu.

další práce

Autorské portfolio

Autorské portfolio

(ADE, 2011/2012)