(2011/2012)

Napriek skutočnosti nadmernej konkurencie na dnešnom trhu bolo hlavnou motiváciou tejto bakalárskej práce vytvorenie reálneho autorského designového štúdia. Na základe totožných vnútorných kreatívnych nápadov a nutkania osobitého výtvarného prejavu vznikla idea serióznej spolupráce. Konkrétne s Michaelou, študentkou Ateliéru Vizuálnej Komunikácie a s Ing. Jurajom Zelezníkom, ktorý by mal plniť funkciu PR manažéra. Od tohto momentu sa odvíjal hlavný popud k realizácií priestorovej, „3D prezentácie“ novovzniknutého projektu. Dôležitým aspektom bolo dodržanie charakteristického vizuálu, ktorý odprezentuje prioritne výstavný interiérový systém. Vďaka zvolenému materiálu má prijateľnosť využitia taktiež v exteriéri. Aj v rámci pocitu začiatočníckej neistoty som sa rozhodla vyhľadať možnosť prejavenia vlastného tvorivého zmýšľania a postaviť našu myšlienku na komerčnom predstavení značky. V tomto prípade sa logickým zamyslením ponúka príležitosť uvedenia spoločnosti na reklamných „eventoch“, veľtrhoch. Z vlastnej iniciatívy bolo bezpodmienečné splnenie ďalšej podmienky. Zabezpečiť použitie inštalácie aj ako samostatných interiérových prvkov. Nielen pri udalosti konkrétnej výstavy, či pri účasti na špecifickom veľtrhu.

Počas priebehu súčasného elektronického obdobia, sa mi potvrdzuje názor, že je dobré odprezentovať ponuku firmy aj v hmatateľnej forme. Tak vzniká jednoznačný potenciál zaujatia vďaka reálnemu zážitku, ktorý má na klienta väčší zapamätovateľný efekt. 

další práce

Autorské portfolio

Autorské portfolio

(ADE, 2011/2012)