(2010/2011)
Vytvorenie typopexesa pre typografov, pocta druhu písma Helvetica

další práce

Autorské portfolio

Autorské portfolio

(ADE, 2011/2012)