(2018/2019)
U vizuálu Památníku Tomáše Bati jsem se krom logomanuálu rozhodl vycházet i z místních velkých jmen architektury jako jsou Gahura, Karfík, Řepa a Jiřičná. Jejich počáteční písmena jsem použil pro doplnění vizuálu. Každé je přiřazeno k příslušné stavbě. Snažil jsem se tímto pojmout nejen objekt památníku, ale také ostatních budov a dát prostoru zlínských (dalo by se říci) památek jednotný vzhled, což by si myslím rozhodně zasloužilo. Tato grafika se prolíná od plakátů až po prodejní předměty. Důležitou součástí jsou i informační brožury o jednotlivých budovách, což si myslím v jednom stylu také citelně chybí. Má ambice byla pojmout práci i s přesahem mimo Památník Tomáše Bati, což se myslím, z mého pohledu, podařilo.

ke stažení česky
ke stažení tisková kvalita

další práce