(2018/2019)
Při vytváření nové vizuální identity tohoto studentského festivalu jsem se inspirovala divadelními kulisami. Ty jsou znázorněny animací, která probíhá například na webové stránce. Vizuální komunikace je tedy rozdělena do několika plánů, které se postupně objevují. Mezi animované prvky patří krajina, cesta a stylizované ilustrace, které svou aplikací mají evokovat jak už žánrový obsah festivalu, tak i nadsázku. Typografické řešení loga svým provedením vychází ze znázornění nerovné studentské cesty studiem i životem. Z loga následně pak tvarově vychází i použitá krajina.

ke stažení česky
ke stažení tisková kvalita

další práce