(2018/2019)
Návrh vizuální komunikace pro Památník Tomáše Bati. Hlavní grafické prvky vychází z půdorysu budovy a také materiálů, ze kterých je postavena. Postupným slučováním prvků udávají prostor pro typografii. Celá komunikace je pomocí aplikace ARTIVIVE doplněna o rozšířenou realitu. Tu návštěvník najde jak v informačních stojanech v Památníku, tak i v plakátech a dalších tiskovinách.

ke stažení česky
ke stažení tisková kvalita

další práce