(2020/2021)
CZECH CHICK je slovník přizpůsobený pro mobilní rozhraní určený všem, kteří se učí česky a chtěli by svoji slovní zásobu rozšířit o slovní spojení rodilých mluvčí. S využitím widgetů na ploše a jejich otáčení se uživatel učí jednotlivé fráze. Tento postup simuluje klasickou ''papírkovou'' metodu, kterou můžeme znát například z hodin anglického jazyka. Aplikace zahrnuje několik balíčků. Na nastudování každého z nich má uživatel určitý časový limit, po kterém následuje testování. Během toho se za každou správnou/špatnou odpověď (ne)přidávají vajíčka do kolekce. Cílem je naučit se co nejvíce nových spojení a zároveň dosáhnout co nejvyššího skóre v produkci vajec.

ke stažení tisková kvalita

další práce