(2018/2019)
Jako hlavním prvkem komunikace jsem zvolil síť 4*7 bodů. Použil jsem ji způsobem, aby byla vždy identifikovatelná na první pohled. Na plakátech je pouze nejnutnější info s odkazem na webové stránky a samotnou budovu Památníku. Podobným způsobem jsem grafiku aplikoval i na další propagační materiály PTB. Poznávací hra o Zlínské architektuře se týká deseti významných budov/památek/míst. Navigace pomocí tabulí s informacemi. Posledním stanovištěm je Památník Tomáše Bati, kde bude za splnění hry s dobrým výsledkem odměna, například placka nebo památkový polaroid.

ke stažení česky
ke stažení tisková kvalita

další práce