(2019/2020)
Globální oteplování jsem si zvolil, protože je to jedno z nejaktuálnějších témat této doby, je k němu již mnoho výzkumů a dá se s ním dobře pracovat. Mým cílem bylo podat informace moderní, dynamickou a alarmující formou videa. Rychlý střih nutí diváka k neustálé soustředěnosti a jednoduchá info-grafika pomáhá k rychlému pochopení obsahu. Video je určeno k propagaci na sociálních sítích. Nevylučuje se použití do různých kampaní či k reklamním účelům.

další práce