(2018/2019)
Vizuální styl a propagace 11. ročníku konference Design na hranici 2019. Hlavními prvky je stylizovaná jedenáctka, výrazné barvy a tučné písmo.

ke stažení česky

další práce