(2019/2020)
Cílem této bakalářské práce je navrhnout gamifikovanou vzdělávací aplikaci, která bude pomáhat lidem naučit se šít. V teoretické části jsem se věnovala tématům e-learning, gamifikace a jejich vzájemnému propojení. Zabývala jsem se motivací hráčů a studiemi ohledně využití herních mechanik ve výuce. Několik týdnů jsem zkoušela a analyzovala čtyři vzdělávací mobilní aplikace a zhodnotila jejich silné a slabé stránky. Provedla jsem uživatelský výzkum ve formě dotazníku, ve kterém mi více než 2800 respondentů svěřilo své zkušenosti a problémy s učením se šít. V praktické části jsem získané poznatky využila a navrhovala aplikaci od person a user flow přes wireframy a hledání vizuálu až po detailní klikatelný prototyp.

ke stažení česky

další práce