(2018/2019)
Webová aplikace se zabývá osobními zvyky. Pomocí infografiky vysvětluje, díky čemu zvyky vznikají, jakým způsobem je možné je změnit a jak dlouho proces trvá.

další práce