(2018/2019)
Vizuální styl mezinárodního bienále, které podporuje mladé designery. Myšlenkou vizuálu je pojetí designu jako propojení dvou světů – technicky přesný a uchopitelný versus kreativita bez hranic.

ke stažení tisková kvalita

další práce