(2016/2017)
Vizuální styl pro mezinárodní festival divadelních škol Setkání/Encaunter pravidelně pořádaný Divadelní fakultou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně na téma Losing Ground (ztrácet půdu pod nohama). Mé zpracování v podobě díry v silnici (ztrácení půdy pod nohama), ruky držící telefon (vyjadřující ztrátu hodnot v dnešní době) a se zobrazením lebky v displeji telefonu (Odkaz na divadelní hru Hamlet s populární scénou "být či nebýt"). Vizuál je zpracován v tmavé a žluté variantě.

další práce