(2018/2019)
PI:TR je online digitální kopií svého autora a slouží pro jeho prezentaci online. Vznikl z myšlenky, která říká, že nejlépe se člověk odprezentuje on sám. Cílem tedy bylo vytvoření samostatného prezentujícího média které se vyvinulo v komunikační platformu schopnou komunikovat rozmanitý obsah osobitým stylem. Zpracování zpočívá ve webové stránce s ústředním motivem drátěnného modelu hlavy, který 3D animacemi ilustruje vybraný zvukový monolog aktivovaný uživatelem v menu ze spodní části webu. Klíčovým stavebním prvkem webu je javascriptová knihovna Three.JS, která umožňuje pracovat s 3D obsahem na webu.

další práce