(2016/2017)
Plakát na téma elektronického odpadu. Seznamuje veřejnost s nejvyšší možnou i aktuální mírou recyklace elektroodpadu a nabádá všechny k tomu, aby se do recyklace aktivně zapojili a docílili tak menšího nahromaděného elektroodpadu na skládkách a tím přispěli i k výrobě nové elektroniky.

ke stažení tisková kvalita

další práce