(2016/2017)
Vizuálny štýl festivalu Setkání/Encounter pre rok 2018. Téma festivalu : Losing ground - strácať pôdu pod nohami - strata hodnôt. Okrem informačných tlačovín, plagátov a predajných produktov som vytvorila aj webstránku v štýle festivalu.

ke stažení tisková kvalita

další práce