(2017/2018)
Prototyp interaktívnej mapy pre Univerzitu Tomáše Bati. Základ mapy tvorí 3D model, ktorý bol vykonštruovaný v programe Blender. Tento model mapy bol následne spracovaný v Unity3D, kde boli dotvorené všetky základné vizuálne vlastnosti ako farebnosť budov, ciest, označenie budov aj ulíc. Ku správnej funkčnosti prototypu bolo potrebné pripojiť i niekoľko scriptov. Keďže sa jedná o doplnok univerzitnej webstránky a nie samostatnej aplikácie, samotný výsledok je stavaný ako WebGL. Tento model sa však vďaka Unity3D dá jednoducho vystavať i na mobilné zariadenia ako responzívna verzia. Hlavnou inšpiráciou pre ortografický model mapy bol časopis Universalia, konkrétne jeho vydanie z roku 2014/2015.

ke stažení tisková kvalita

další práce