(2018/2019)
The Guild of Thieves je spoločenská stolová hra určená pre dvoch až troch hráčov. Je obohatená o príbehové prvky a je prepojená s digitálnymi médiami, konkrétne s webstránkou, ktorej dominantu tvorí interaktívna mapa. Táto mapa tvorí akési rozšírenie pre hráčov, ktorých úlohou je uhádnuť správne odpovede na rôzne hádanky. Za každú úspešne vyriešenú hádanku ich čaká odmena v rôznych formách - špeciálne karty, postavy, rozšírenie herného plánu a iné. V rámci analýzy zahraničného trhu so spoločenskými hrami, som sa rozhodla zamerať na propagačnú kampaň na báze crowdfundingu. Túto kampaň som zakomponovala do prototypu webstránky, konkrétne pod reklamný banner, nachádzajúci sa na hlavnej stránke. Pre túto kampaň bolo potrebné vytvoriť jednoduchý prototyp hry. Tento prototyp sa skladá z herného plánu, herných figúrok, príbehových kariet, kariet pokladov, kariet hrdinov, hracej kocky a niekoľko menších komponentov. Pri dizajnovaní hry bolo mojou snahou sústrediť sa na atmosféru príbehu zasadeného do tmavého stredoveku.

Připojené soubory

další práce