(2017/2018)
Mobilní aplikace umožňující vyhledávání vybraných rádiodokumentů v okolí Vaší současné polohy a souvisejících s konkrétním místem. Hlavním cílem pro vytvoření konceptu této mobilní aplikace bylo nejenom motivovat poslouchače ještě více k poslechu, ale také přidat jakousi emoční vrstvu, zážitek. Mobilní aplikace r.doc je zaměřena na skupinu lidí, která se již o rádiodokumenty zajímá a rozšiřuje toto audio pomocí online digitálních technologií. Poslouchač přehrává rádiodokumenty nejen ve svém volném čase, ale také například během přesouvání z místa na místo ve městě, nebo při cestování po České republice. Z této skutečnosti jsem vycházel při vytváření konceptu této mobilní aplikace. Koncept jsem navrh jako přehrávač rádiodokumentů, které se týkají daného místa. Koncept mobilní aplikace jsem se snažil navrhnout jednoduchou na ovládání, pohododlné pro uživatele. Barevnost vychází z webu Českého rozhlasu. Logo taktéž navazuje na vizuální styl Českého rozhlasu. Rozdělení na 2 hlavní části aplikace: 1) Poslouchač může vyhledat konkrétní rádiodokument dopředu, pomocí mapy (rádiodokumenty jsou na mapě rozmístěny podle svého lokačního obsahu - přesně tam kde se odehrává jejich příběh nebo tam, kterého místa se týkají - posluchač se tedy může lépe přenést do daného příběhu či výkladu. 2)Druhou možností aplikace je, že poslouchač je schopný vyhledat rádiodokumenty okolo sebe na základě svojí aktuální polohy Detail rádiodokumentu - člověk je v Jičíně a může si tu pustit rádiodokument, který souvisí s tímto místem. Může se tak lépe vcítit do poslouchaného děje. Obohatí mu to jeho zážitek z poslechu. V detailu také můžeme pohodlně zobrazit přepis, shlédnout galerii zjistit více informací nebo si uložit dokument do knihovny pro pozdější poslech.

ke stažení česky
ke stažení anglicky
ke stažení tisková kvalita

https://vimeo.com/253354439

další práce