(2015/2016)
Cieľom mojej bakalárskej práce bol návrh tlačovej a on-line propagácie aktívneho pobytu v prírode. V teoretickej časti som riešila význam aktívneho pobytu v prírode a úlohu a možnosti jeho propagácie. Nosná časť pritom bola rozsiahla analýza existujúcich riešení. Praktickú časť, zameranú na propagáciu aktívneho pobytu v meste Bratislava som zamerala primárne na deti predškolského veku a ich rodičov. Z poznatkov, ktoré som načerpala v teoretickej časti som prišla na riešenie propagácie a to cestou spojenia klasického s moderným – prepojením tlačovej a on-line propagácie.

web

web

další práce