(2014/2015)
Inšpirácia je definovaná ako duševný stav vedúci jedinca k rozličným druhom tvorivej činnosti. K navodeniu tohto stavu prichádza vďaka emocionálne podfarbeným situáciám, s ktorými sa na ceste životom stretávame, a ktoré otvárajú dvere našej kreativite.
 
Svoj „atlas inspirácie“ som poňala ako spoločenskú hru pre jedného, kde „sled emocionálne pôsobiacich udalostí“ predstavuje cestu (políčka), po ktorej sa človek – panáčik pohybuje na základe čísla, ktoré hodí kockou.

další práce