(2014/2015)
Riešenie: - kľúčové informácie o festivale Colors of Ostrava o názov festivalu – „Farby“ Ostravy o multižánrovosť a medzinárodnosť festivalu o jedinečné industriálne prostredie - pocitov a nálad, ktoré vo mne samej vyvoláva letný hudobný festival o radosť, šťastie, zábava, dobrá nálada, zážitky, možnosť „vyblázniť sa“, „odviazať sa“ ... o u človeka sa zrazu pod vplyvom spoločnosti ostatných ľudí a pod vplyvom hudby mení vnímanie okolitého sveta a aj jeho vlastná tvár (mení sa na „zviera,divokú masku“)...

další práce