(2020/2021)
Cílem mé práce bylo vytvořit moderní vizuální styl a propagace pro hudební festival Metronome, který bude v Praze v roce 2022 oslavovat svůj pátý ročník. Hudební akce zatím ještě nemá svou jednotnotnou identitu a během výzkumu se stalo jasně, že logo má potřebu v rebrandingu.

 

Pro nové logo jsem vybrala vhodnější písmo, vizuálně vyrovnala obrys znaku a písmen. Také jsem ještě víc stylizovala symbol pomníku Pražského metronomu a zkrátila kyvadlo kinetické sochy. Bylo to nezbytné pro snadné uspořádání loga na různých propagačních médiích. Jako značkové písmo jsem zvolila 2 tvarů fontu Montserrat: Extra-bold je pro nadpisy a Regulare je pro běžnou informaci. Schválně jsem použila dva polární řezy, protože kontrast pomáhá správně vnímat a třídit informace. Použila jsem barevnou paletu, která odpovídá 4 barvám: černá, šedá, bílá a červená, protože právě tyto odstíny má pomník Pražského metronomu.

Celý svůj projekt jsem zaměřila na motion design a hlavní jednotka mého konceptu je promo video. Hlavní cílovou skupinou jsou lidé od 18 do 30 let. Tato věková skupina je aktivními uživateli digitálního prostředí a dynamický obraz má mnohem větší konverzi než statický. Proto promo video je skvělý nástroj pro reklamu a propagaci hudebního festivalu. Moje promo video se skládá z následujících částí: kinetická typografie, abstraktní typografie, obraz Pražského metronomu, videoklipy hudebního festivalu.

Kinetická typografie, která prochází všemi částmi promo videa, přenáší základní informace o festivalu. Je vytvořena pomocí značkového písma a je dobře čitelná, což je obzvláště důležité v motion designu. Pohyb písmen kopíruje pohyby kyvadla Pražského metronomu. To znamená, že písmena se otáčejí zleva doprava a zprava doleva v rytmu hudby. Zvolila jsem takové vizuální řešení, protože spojuje charakter kinetického pomníku a náladu hudební akce. Abstraktní typografie se od klasických textů liší tím, že kromě významů slov, které jsou v ní obsaženy, vyjadřuje především emocionální náladu. Ve své kompozici jsem se kromě základního informačního poselství snažila zprostředkovat pocit svobody, který je vlastní hudbě a zejména hudebním festivalům.

Ve svém propagačním videu používám animaci kyvadla v logu události, v animaci textu a také používám tuto metodu pro přechod z jednoho snímku videa do druhého. Videoklipy hudebního festivalu vytvářejí potřebnou atmosféru akce. Celý můj následný vizuální koncept je založen na materiálu s promo videem. Používám stejné materiály k vytváření tradičních a digitálních médií, abych podpořila a udržela integritu vizuálního stylu. Při tvorbě plakátu, bannerů a dalších materiálů jsem kladla důraz na logo akce, které je podtrženo abstraktní typografickou kompozicí.

další práce